Visszahívást kérek

Telefonszám:

Visual CAPTCHA

Ide kattintva elolvashatja az adatvédelmi tájékoztatót.

Tűzvédelmi felülvizsgálat

Tűzvédelmi felülvizsgálatKisfeszültségű villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata: (dok. készítés 2pld.)

 • Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ), módosítva 54/2014. (XII.5.). BM rendelet, az   MSZ 2364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése, TvMI 7.1: 2015 03. 05. Tűzvédelmi Műszaki Irányelv, villámvédelmi, MSZ 1585 üzemi szabályzat és az 1993. évi XCIII. számú törvény (munkavédelmi rendelet) előírásainak figyelembevételével
 • MSZ 1600, MSZ 2364 szabványok szerinti besorolás
 • robbanás veszélyes helységek vizsgálata
 • jegyzőkönyvekről, PDF formátum kérhető
 • feltárt súlyos hibákról, Megrendelőnek CD -n leadva fényképek készülnek
 • felülvizsgálatok utáni hibajavítások.Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálata

Ellenőrzések célja:

Villamos berendezéseknél nem törekedhetünk a teljes biztonságra, bármely biztonság technikai megoldás biztonsági szintje töbletráforditással tovább növelhető de minnél nagyobb a biztonsági szint, annál drágább a biztonság növelése. E kockázat megfontolása a szabványok és a szabályzatok alkotóinak és a hatóságoknak a feladata.

Az erősáramú berendezések felülvizsgálatának három alapvető szempontja van:

 1. Létesítés idején a szabványoknak és egyéb előírásoknak megfelelően építették e ki a berendezést.
 2. Nem változott -e a vizsgált helységben folytatott tevékenység technológiája.
 3. Nem romlott –e a villamos berendezés állaga, állapota

Az 2364/MSZ HD 60364 sorozat MSZ HD 60364-6 jelzésű szabványa foglalkozik a sorozatban foglalt létesítési követelmények teljesítésének első, majd az ismétlődő időszakos ellenőrzésével, részletezi az elvégzendő szemrevételezéses és méréses vizsgálatokat.

A felülvizsgálónak általában csak a létesítmény felülvizsgálata, tehát a beépített villamos berendezések, hálózatok ellenőrzése, a létesítésre vonatkozó szabványok és más előírások megtartásának ellenőrzése a feladata.

Hálózatok ellenőrzése, mérőtől kiindulva:

 • zárlatvédelem, túl áramvédelem…
 • vezetékek, kötések…
 • szigetelési vizsgálatok, egyvonalas kapcsolási rajzok, áramköri feliratozások
 • központi (lekapcsolható, nappali áramkör) leválasztás meglétét, alkalmazását
 • központi (lekapcsolható, éjszakai áramkör) leválasztás meglétét, alkalmazását…

Villamos berendezések ellenőrzése:

 • helységekre lebontva, üzemeltetése, állaga, kivitele, megfelel -e a helység jellegének és rendeltetésének.

Jegyzőkönyv formai, tartalmi része az (jelenleg érvényes) Országos Tűzrendészeti Szabályzat /OTSZ/ rendeletei szerint készülElőirt rendeletek, jogszabályok (a visszavont szabványok nincsenek érvényben, de alkalmazhatók)

1993. évi XCIII. TörvényA munkavédelemről. Többször módosítva, utoljára: 2001. Évi LXXVIII. Törvény
54/2014. (XII. 5.) BM rendeletOrszágos Tűzvédelmi Szabályzatról
TvMI 7.1: 2015. 03. 05.Tűzvédelmi Műszaki Irányelv
MSZ EN 50014… 50021 sorozatRobbanás biztos villamos gyártmányok
MSZ EN 50110-1 Villamos berendezések üzemeltetése
MSZ EN 60204 sorozatGépi berendezések biztonsága. Gépek villamos szerkezetei
MSZ 447 Kisfeszültségű közcélú elosztóhálózatra csatlakozás
MSZ 451 Erősáramú szerelési anyagok
MSZ 453 – 1987Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számára
MSZ 1585 Üzemi Szabályzat
MSZ 1600-1… 16 sorozatLétesítési, biztonsági szabályzat 1000 V- nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára.
MSZ 2040Egészségügyi intézmények villamos berendezéseinek létesítése
MSZ 2364 sorozatÉpületek Villamos Berendezéseinek Létesítése
MSZ 4851-1… 6 sorozatÉrintésvédelmi vizsgálati módszerek
MSZ 4852: 1977 Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése
MSZ - 04 – 64 – 1991Építkezési felvonulási villamos berendezés követelményei
MSZ 10900Az 1000V nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos felülvizsgálata
MSZ EN 60898Túláramvédelmi megszakítók háztartási és hasonló berendezések számára

Bízza szakértőre személyének és vagyontárgyainak védelmét!